Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456 /

Jedná se o dvě informačně bohaté písemnosti pořízené městskou kanceláří za účelem výběru chebské zemské berně v období po husitských válkách, a to berního rejstříku z roku 1438 a oceňovací berní knihy z roku 1456.

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
German
Publisher: Ústí nad Labem : Praha : Dolní Břežany : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ; Scriptorium, 2016.
Edition: Vydání první
Series: Libri civitatis ; X.
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.