A / Věda a výzkum : magazín AV ČR.

Previous Title: Akademický bulletin
Akademický bulletin Akademie věd České republiky
Document type: Serial
Language: Czech
ISSN: 2533-784X
Publisher: Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017-.
Online Access: Online verze

Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.