Poselství papíru /

Autor pojímá papír jako paměť lidstva, a to nejen jako prostředek k zapsání a uchování celých literárních děl, ale také jako nositele jednotlivých nápadů, myšlenek, poznámek, vzkazů v nejrůznějších podobách. Okrajově se také zabývá vývojem papíru, jeho druhy a dějinami knihtisku. Benyovsv N2d...

Full description

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Karolinum, 1999.
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.