A / Věda a výzkum.

Previous Title: Akademický bulletin
Corporate Author:
Document type: Serial
Language: Czech
ISSN: 2533-784X
Publisher: Praha : Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017-.
Subjects:
Online Access: Informace o časopisu
Digitální knihovna Akadmeie věd ČR

Published: Ročník 1, číslo 1 (2017)-
Item Description: biologie, humanitní vědy, medicína, sociologie, chemie, ekonomie, fyzika, ekologie, matematika, historie, vědy o Zemi, informatika, filologie, aplikovaná fyzika (na zadní straně obálky)
Publication Frequency: 4x ročně
ISSN: 2533-784X
1210-9525