Rytíři renesančních Čech ve válkách /

Práce obsahuje obecné informace o české předbělohorské šlechtě a její struktuře, dále je věnována pozornost základním hodnotám křesťankého rytířství, souboru nezbytných vlastností renesančních válečníků a rovněž organizaci, výzbroji a výstroji raně novověkého vojska. Hlavní část knihy zachycuje mlád...

Full description

Main Author:
Other Authors:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016.
Edition: Vydání první
Subjects:
Online Access: Digitalizovaný dokument
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
Possible to be taken home
Available  I want to borrow
Main building Within 30 minutes E 80389 26001604369