My sloužíme svému národu... : anabáze Ctirada a Josefa Mašínových a Milana Paumera v US Army /

O bratrech Mašínových byla napsána řada knih a odborných studií i stovky novinových a časopiseckých článků. O jejich působení v ozbrojených silách Spojených států však nebylo kromě dílčích zmínek doposud sděleno nic podstatného. Proto vznikla tato mozaika faktů, složená ze soukromé korespondence i z...

Full description

Main Author:
Document type: Article
Language: Czech
ISSN: 1802-8241
Subjects:
Online Access: Plný text

Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.