Člověk a stroj v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 23.-25. února 2012 /

Other Authors:
Corporate Author:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Academia, 2013.
Edition: Vyd. 1.
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.