Zprávy československé společnosti pro dějiny věd a techniky při Československé akademii věd.

Document type: Serial
Language: Czech
Publisher: Praha : Čs. společnost pro dějiny věd a techniky při ČSAV, 1964-1970.
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.