Jahresbericht der Königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften für das Jahr ...

Corporate Authors:
Document type: Serial
Language: German
Publisher: Prag : Kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, [-1885-1918].
Subjects:
Item Description: Souběžně vychází také česky pod názvem: Výroční zpráva Královské české společnosti nauk za rok ... (sign. S-A 2152)
Od r. 1919 (za r. 1918) pokračuje jen česky