Zprávy Ústavu theoretické a aplikované mechaniky Československé akademie věd.

Corporate Authors:
Document type: Serial
Language: Czech
Publisher: Praha : Úst. theoret. a aplik. mechaniky ČSAV, [1956-1959].
Praha : Úst. teoret. a aplik. mechaniky,.
Subjects:
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 20 (1959) PF 638 26005925800
Poznámka pro OPAC: Štíhlý oblouk při svislém zatížení. Prostorová konstrukce oblouku při zatížení větrem. Č. 2.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 19 (1959) PF 638 26005925799
Poznámka pro OPAC: Štíhlý oblouk při svislém zatížení. Prostorová konstrukce oblouku při zatížení větrem. Č. 1.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 18 (1959) PF 638 26005925798
Poznámka pro OPAC: Prostorové působení konstrukce se dvěma plnostěnnými hlavními nosníky a dvěma příhradovými větrovými ztužidly za ohybu a kroucení.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 17 (1959) PF 638 26005911764
Poznámka pro OPAC: Milík Tichý ...: Měření křivosti ohybové čáry při zatěžování nosníku.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 16 (1958) PF 638 26005902890
Poznámka pro OPAC: Fotoelasticimetrické metody ve výzkumu konstrukcí.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 15 (1958) PF 638 26005902889
Poznámka pro OPAC: Miloš Vorlíček ...: Zjišťování nejmenší krychelné pevnosti a součinitele stejnorodosti betonu v betonových konstrukcích na základě zkoušek upraveným kladívkem Poldi.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 14 (1958) PF 638 26005823193
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 13 (1958) PF 638 26005823192
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 12 (1958) PF 638 26005817991
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 11 (1958) PF 638 26005817990
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 10 (1958) PF 638 26005817989
Poznámka pro OPAC: Zmenšení předpětí v předpjatých rámových soustavách.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 9 (1958) PF 638 26005817988
Poznámka pro OPAC: Josef Kazda: Tlaky hornin vlivem objemových změn.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 8 (1957) PF 638 26005817987
Poznámka pro OPAC: Anselm Kovář: Zjednodušené řešení spojitých nosníků.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 7 (1957) PF 638 26005817986
Poznámka pro OPAC: Bohumír Vítek, Ivo Hruban: Příspěvek k otázce minimální výztuže železobetonových průřezů.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 6 (1957) PF 638 26005817997
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 5 (1957) PF 638 26005817996
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 4 (1956) PF 638 26005817995
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 3 (1956) PF 638 26005817994
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 2 (1956) PF 638 26005817993
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days 1 (1956) PF 638 26005817992