Práce Brněnské základny Československé akademie věd = Acta Academiae scientiarum Čechoslovenicae Basis Brunensis.

New Title: Přírodovědné práce Ústavů Československé akademie věd v Brně. Nova series
Previous Title: Práce Moravskoslezské akademie věd přírodních Brno Československo
Práce Moravské přírodovědecké společnosti Brno
Document type: Serial
Language: Czech
ISSN: 0369-8556
Publisher: Praha : ČSAV, [1954-1962].
Online Access:
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 12 C 2816 26006327312
Poznámka pro OPAC: Kalcit ze Štramberka.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 11 C 2816 26006234875
Poznámka pro OPAC: Ecology and population dynamics in Apodemus microps Krat. & Ros. (Mamm.: Muridae).
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 10 C 2816 26006234873
Poznámka pro OPAC: Contribution to the knowledge of the avifauna of Bulgaria.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 9 C 2816 26006231328
Poznámka pro OPAC: Petrografická charakteristika oblasti hornoměstských ložisek kyzů a rud barevných kovů.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 8 C 2816 26006231326
Poznámka pro OPAC: Zur Verbreitungsgeschichte einer Insektendauergruppe (Plecoptera) in Europa.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 7 C 2816 26006203504
Poznámka pro OPAC: Population dynamics in weevild Apion apricans Hbst. and A. trifolii Linn. (Col. : Curculionidae).
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 6 C 2816 26006203165
Poznámka pro OPAC: Beitrag zur Taxonomie und Verbreitung der Gattung Cotoneaster in der Tschechoslowakei.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 5 C 2816 26006202719
Poznámka pro OPAC: The morphogenesis of the avian sternum.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 4 C 2816 26006202717
Poznámka pro OPAC: Moravské zeměpisné krajiny.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 2-3 C 2816 26006201711
Poznámka pro OPAC: Bryum generis monographiae prodromus.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 34, 1962, spis 426-436, seš. 1-12 S-A 2312 26006200788
Poznámka pro OPAC: Spis 426, seš. 1: Nároky kosa černého Turdus merula L. na prostředí, spis 427 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 34, 1962, spis 426-436, seš. 1-12 C 2816 26006721770
Poznámka pro OPAC: Spis 426, seš. 1: Nároky kosa černého Turdus merula L. na prostředí, spis 427 ...
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 34 (1962) č. 426-436. Seš. 1 C 2816 26006200787
Poznámka pro OPAC: Nároky kosa černého Turdud merula L. na prostředí.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 12 C 2816 26006200785
Poznámka pro OPAC: Geologický vývoj jižní části Boskovické brázdy.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 11 C 2816 26006134884
Poznámka pro OPAC: Přehled geomorfologických poměrů střední části Československé socialistické republiky.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 10 C 2816 26006131184
Poznámka pro OPAC: Charakteristické úrovně hladiny podzemní vody a jejich trvání v objektech mezi Přerovem a Dluhovicemi.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 9 C 2816 26006130640
Poznámka pro OPAC: Geologické poměry devonu u Čelechovic a jeho vztahy k okolním oblastem.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 8 C 2816 26006130387
Poznámka pro OPAC: Mineralogické a petrografické poměry okolí Štramberka.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 7 C 2816 26006130195
Poznámka pro OPAC: Teplicový kras Budínského pohoří, jeho problémy a zvláštní tvary.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 6 C 2816 26006129540
Poznámka pro OPAC: Kvarterní studie z okolí Brna.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 4-5 C 2816 26006129198
Poznámka pro OPAC: Charts for two-parameter lattices.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 3 C 2816 26006128666
Poznámka pro OPAC: Choroby a škůdci topolů na Gabčíkovsku.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 2 C 2816 26006128260
Poznámka pro OPAC: Elektrický mikroklimatický měřicí přístroj.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 33, 1961, spis 413-425, seš. 1-12 S-A 2312 26006127872
Poznámka pro OPAC: Spis 413, seš. 1: Rostlinná společenstva území přesypových písků lesa Doubravy u Hodonína, spis 414 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 33, 1961, spis 413-425, seš. 1-12 C 2816 26006200153
Poznámka pro OPAC: Spis 413, seš. 1: Rostlinná společenstva území přesypových písků lesa Doubravy u Hodonína, spis 414 ...
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 33 (1961) č. 413-425. Seš. 1 C 2816 26006127871
Poznámka pro OPAC: Rostlinná společenstva území přesypových písků lesa Doubravy u Hodonína.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 12 C 2816 26006127155
Poznámka pro OPAC: Pyroxenicko-granátická hornina (skarn) od Věchnova.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 11 C 2816 26006127003
Poznámka pro OPAC: Sysel obecný Citellus citellus L. v ČSSR.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 10 C 2816 26006030658
Poznámka pro OPAC: Weitere morphologische Wuchsstoffversuche an Pisum- und Linum-Keimlingen.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 9 C 2816 26006018574
Poznámka pro OPAC: Křídový útvar mezi Svitavami a Letovicemi.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 8 C 2816 26006018573
Poznámka pro OPAC: Bryum generis moonographiae prodromus. 1. Species Eurasiae septentrionalis.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 7 C 2816 26006025082
Poznámka pro OPAC: Kritické hodnocení druhů rodu Cochlicopa Risso 1826 (Mollusca) z Československa.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 7 S-A 2312 26006025081
Poznámka pro OPAC: Kritické hodnocení druhů rodu Cochlicopa Risso 1826 (Mollusca) z Českosloveska.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 6 C 2816 26006014655
Poznámka pro OPAC: Jiřina Dvořáková-Hladká: Otázka výskytu fytoncidů u játrovek.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 5 C 2816 26006013429
Poznámka pro OPAC: Průtah ptactva na vodních nádržích Moravy.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 4 C 2816 26006017013
Poznámka pro OPAC: Mesotaeniales a Desmidiales Moravskoslezských Beskyd. Č. 1. Krásivky rašelinišť u Súlova a na Jančíku.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 3 C 2816 26006010028
Poznámka pro OPAC: Diferenciální kapacita elektrické dvojvrstvy.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 2 C 2816 26006015994
Poznámka pro OPAC: Kritischer Beitrag zur Erforschung der Dasselfliege Oestromyia Leporina (Palla 1778).
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 32, 1960, spis 399-412, seš. 1-12 S-A 2312 26006313468
Poznámka pro OPAC: Spis 399, seš. 1: Petr Černý: Milarit a wellsit z Věžné, spis 400 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 32, 1960, spis 399-412, seš. 1-12 C 2816 26006200049
Poznámka pro OPAC: Spis 399, seš. 1: Petr Černý: Milarit a wellsit z Věžné, spis 400 ...
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 32 (1960) č. 399-412. Seš. 1 C 2816 26006313469
Poznámka pro OPAC: Petr Černý: Milarit a wellsit z Věžné.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 11-12 C 2816 26006313467
Poznámka pro OPAC: Vývoj morfologického názvosloví v krystalografii.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 11-12 S-A 2312 26006313466
Poznámka pro OPAC: Vývoj morfologickéhgo názvosloví v krystalografii.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 10 C 2816 26005927307
Poznámka pro OPAC: Vlastnosti pohybu složeného ze dvou stejnosměrných netlumených kmitavých pohybů o nestejných amplitudách.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 9 C 2816 26005926975
Poznámka pro OPAC: Režim podzemní vody na území profilu PHP 4 Horní Moštěnice.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 8 C 2816 26005922279
Poznámka pro OPAC: Geomorfologické poměry povodí Nejdeckého potoka (v Krušných Horách).
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 7 C 2816 26005920609
Poznámka pro OPAC: Výsledky zoologické expedice ČSAV do Bulharska. Č. 3.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 5-6 C 2816 26005914906
Poznámka pro OPAC: Bryum generis monographiae prodromus. Pars 13. Systematica.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 4 C 2816 26005911293
Poznámka pro OPAC: Příspěvky ke studiu růstu a pohybů rostlin.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 3 C 2816 26005909890
Poznámka pro OPAC: Význam rycí činnosti krtka obecného (Talpa europaea) v ČSR.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 2 C 2816 26000209198
Poznámka pro OPAC: Rentgenografické studie.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 31, 1959, spis 381-398, seš. 1-12 S-A 2312 26005902744
Poznámka pro OPAC: Spis 381, seš. 1: Další experimentálně morfologické studie, spis 382 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 31, 1959, spis 381-398, seš. 1-12 C 2816 26006017772
Poznámka pro OPAC: Spis 381, seš. 1: Další experimentálně morfologické studie, spis 382 ...
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 31 (1959) č. 381-398. Seš. 1 C 2816 26005902743
Poznámka pro OPAC: Další experimentálně morfologické studie.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 12 C 2816 26005900834
Poznámka pro OPAC: Výsledky zoologické expedice ČSAV do Bulharska. Č. 2.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 10-11 C 2816 26005823894
Poznámka pro OPAC: Příspěvek k metodice studia fytoncidů.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 9 C 2816 26005822003
Poznámka pro OPAC: Výsledky zoologické expedice do Bulharska. Č. 1.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 8 C 2816 26005818197
Poznámka pro OPAC: K výskytu plže Laciniaria (Pseudalinda) riloensis (A. J. Wgn.) na území severovýchodní Moravy.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 7 C 2816 26005816522
Poznámka pro OPAC: Uzavřeniny tmavých hornin ve světlých rulách u Kuřimské Nové Vsi na západní Moravě.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 6 C 2816 26005815253
Poznámka pro OPAC: O vegetačních poměrech na Hustopečsku s příspěvkem k taxonomii některých keřů.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 5 C 2816 26005811763
Poznámka pro OPAC: Petr Černý: Desilikované pegmatity od Drahonína.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 4 S-A 2312 26005810534
Poznámka pro OPAC: Nomogramy pro kubické mřížky.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 3 C 2816 26005806601
Poznámka pro OPAC: Bryum generis monographiae prodromus. 1. Species Eurasiae septentrionalis.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 2 C 2816 26005805546
Poznámka pro OPAC: Korekční metoda stanovení vitaminu B12.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 30, 1958, spis 365-380, seš. 1-12 S-A 2312 26005804707
Poznámka pro OPAC: Spis 365, seš. 1: Mineralogické a krystalografické studie, spis 366 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 30, 1958, spis 365-380, seš. 1-12 C 2816 26005804708
Poznámka pro OPAC: Spis 365, seš. 1: Mineralogické a krystalografické studie, spis 366 ...
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 30 (1958) č. 365-380. Seš. 1 C 2816 26005804706
Poznámka pro OPAC: Mineralogické a krystalografické studie.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 12 C 2816 26005804188
Poznámka pro OPAC: Komplexní výzkum Žitného jeskyně v Moravském Krasu.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 10-11 C 2816 26005804185
Poznámka pro OPAC: Dílo Matyáše Lercha v oboru matematické analysy.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 9 C 2816 26005804182
Poznámka pro OPAC: Stržová erose v údolí Jihlavy nad Ivančicemi.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 8 C 2816 26005804179
Poznámka pro OPAC: Geomorfologické poměry povodí Veverky.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 7 C 2816 26005804176
Poznámka pro OPAC: František Láska: Studie o torentikolních vodulích (Hydrachnellae, Acarl) Rychlebských hor (Slezsko).
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 6 C 2816 26005804173
Poznámka pro OPAC: Vlastnosti pohybu složeného ze dvou stejnosměrných netlumených kmitavých pohybů o stejných amplitudách.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 5 C 2816 26005804170
Poznámka pro OPAC: Karel Čulík: Theorie zobecněných konfigurací.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 4 C 2816 26005804167
Poznámka pro OPAC: Jan Calábek a Jaroslav Novák: Autonomní pohyby rostlin studovány sběrným filmem.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 3 C 2816 26005804164
Poznámka pro OPAC: Bryum generis monographiae prodromus. 1. Species Eurasine septentrionalis.
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 2 C 2816 26005804161
Poznámka pro OPAC: Cenologicko-ekologické rozbory lučních porostů v dolním Pomoraví.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 29, 1957, spis 349-364, seš. 1-12 S-A 2312 26005804159
Poznámka pro OPAC: Spis 349, seš. 1: Výzkum fosfátových povlaků, spis 350 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 29, 1957, spis 349-364, seš. 1-12 C 2816 26005804160
Poznámka pro OPAC: Spis 349, seš. 1: Výzkum fosfátových povlaků, spis 350 ...
In the study only
Unavailable
External storeroom Within 2 opening days 29 (1957) č. 349-364. Seš. 1 C 2816 26005804158
Poznámka pro OPAC: Výzkum fosfátových povlaků.
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 28, 1956, spis 336-348, seš. 1-12 S-A 2312 26005803622
Poznámka pro OPAC: Spis 336, seš. 1: Hraboš sněžný tatranský (Chionomys) nivalis mirhanreini Schäfer 1935, spis 337 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 28, 1956, spis 336-348, seš. 1-12 C 2816 26005803623
Poznámka pro OPAC: Spis 336, seš. 1: Hraboš sněžný tatranský (Chionomys) nivalis mirhanreini Schäfer 1935, spis 337 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 27, 1955, spis 311-335, seš. 1-12 S-A 2312 26005604369
Poznámka pro OPAC: Spis 311, seš. 1: Jaroslav Pelikán: Studie o stanovištích hraboše polního (Microtus arvalis Pall.), spis 312 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 27, 1955, spis 311-335, seš. 1-12 C 2816 26005604380
Poznámka pro OPAC: Spis 311, seš. 1: Jaroslav Pelikán: Studie o stanovištích hraboše polního (Microtus arvalis Pall.), spis 312 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 26, 1954, spis 298-310, seš. 1-9 S-A 2312 26005519395
Poznámka pro OPAC: Spis 298, seš. 1: Nové technické rostliny a jejich produkce v ČSR, spis 299 ...
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 26, 1954, spis 298-310, seš. 1-9 C 2816 26006200130
Poznámka pro OPAC: Spis 298, seš. 1: Nové technické rostliny a jejich produkce v ČSR, spis 299 ...