Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii /

Other Authors:
Corporate Authors:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Karolinum, 2006.
Edition: Vyd. 1
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.