Česká politika. Díl první, Politika vědou a uměním. -- Territoriální vývoj Rakousko-Uherského mocnářství. -- Rakouská zahraniční politika v XIX. stol. -- Rakousko-Uhersko po stránce národnostní a církevně náboženské /

Main Author:
Other Authors:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: V Praze : Nákladem Jana Laichtera, 1906.
Series: Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných ; kniha XXVIII
Subjects:
EOD
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days GK 1244 26771801244
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days D.1 F 74953 26006509664