Knihovna AV ČR, v. v. i.
Knihovna AV ČR bude od 31. července do 8. září 2017 uzavřena.
Výpůjčky bude možné vrátit v pracovních dnech mezi 6 a 20 hod. do knižního boxu ve vestibulu budovy, z konta budou odečteny následující pracovní den.

Tematická mapa fondu

Tematická mapa fondu je určena všem zájemcům z řad čtenářů, knihovníků a nakladatelů, kteří chtějí získat rychlou informaci
o tematickém profilu fondu bez podrobných bibliografických informací. Poskytuje tematický profil fondu uspořádaný podle kategorizačního schématu metody konspektu - mezinárodního standardu pro popis a budování knihovních fondů a knihovních sbírek. V současné době je takto zpřístupněna část knihovního fondu, a to převážně knihy zpracované od roku 2006 do současnosti.