Výskyt a projevy dospělé formy ADHD u pacientek léčených s poruchou příjmu potravy /

Cíle. Porovnat výskyt předpokládané diagnózy ADHD a symptomů ADHD u skupiny pacientek léčených s poruchou příjmu potravy a kontrolní skupiny. Porovnat výskyt jádrových symptomů ADHD v jednotlivých diagnostických subkategoriích PPP. Hypotézy. ve skupině pacientek léčených s PPP je ve srovnání s kontr...

Full description

Main Author:
Other Authors:
Document type: Article
Language: Czech
ISSN: 0009-062X
Subjects:
Online Access:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.