Dynamic processes in polymer systems studied by electron spin resonance spin label technique /

Corporate Authors:
Document type: Book
Language: English
Publisher: Prague : Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, 2004.
Subjects:
Item Description: Příloha : Teze doktorské disertační práce k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině věd chemických, 31 s.
Physical Description: 42 s., str. růz. + 1 příloha (Autoreferát)