V zrcadle vzpomínek /

Vzpomínky na divadelní život v meziválečném období - a srovnání s jeho poválečným vývojem.

Main Author:
Document type: Article
Language: Czech
ISSN: 1802-3592
Online Access:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.