In der nächsten Zeit sollen die...

Zpráva informuje, že v nejbližší době má být započato s vydáním sebraných spisů: Koubek Jan Pravoslav; jeho dílo je roztroušeno po různých časopisech, někdy ještě zcela nepublikováno.

Document type: Newspaper article
Language: German
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.