Prof.Kaubek hat...

Koubek Jan Pravoslav započal 21. 5. na universitě své přednášky o polské řeči a literatuře.

Document type: Article
Language: German
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.