Kasárny, které se v zdejší zbrojnici... /

Mj. : prof. Koubek Jan Pravoslav vydá polskou chrestomatii, k níž bude připojen malý slovník polských slov lišících se od českých.

Main Author:
Document type: Newspaper article
Language: Czech
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.