V Praze, dne 16. listopadu.

Mj. zpráva o tom, že Tomíček J. Sl. připravuje mluvnici českého jazyka pro Němce a druhé rozšířené vydání české gramatiky. Dále zpráva, že je v tisku druhé vydání Historie české sepsané v německém jazyce od: Palacký F., konečně od: Hanka V., ruská gramatika.

Document type: Newspaper article
Language: Czech
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.