Prof. Ferdinand Hrejsa - 70 Jahre.

Životopisné a literární údaje o dějepisci české reformace, profesoru Husovy evangelické fakulty v Praze: Hrejsa Ferdinand, k jeho životnímu výročí.

Document type: Newspaper article
Language: German
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.