Als Puškin Heft...

Číslo 1/1937 revue Slovo a slovesnost, věnované Puškinově jubileu (stoleté výročí smrti) přináší mj. vzpomínku: Novák Arne na zapomenutého českého obdivovatele ruského básníka pana: Koubek Jan Pravoslav a článek: Bogatyrev Pavel Ivanovič k otázce, zda Slovenské lidové písně: Streznevskij I. J. byly...

Full description

Document type: Newspaper article
Language: German
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.