Daniel Adam z Veleslavína

Roku 1899 byl položen základ k pomníku: Adam z Veleslavína Daniel u příležitosti 300letých jeho narozenin, 8. června byl slavnostně odhalen slavnému knihtiskaři a spisovateli. Byl tchánem: Melantrich z Aventina Jiří. S vyobrazením na str. 404 a 405.

Document type: Article
Language: Czech
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.