Novo-evangelický (dříve Česko-bratrský) kalendář na přestupní rok Páně 1852.

Vydal: Růžička Josef, 3. ročník. Ozdoben podobiznou: Augusta Jan.

Document type: Newspaper article
Language: Czech
Subjects:
Související jednotky:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.