"Nový evangelický kalendář".

3. ročník českobratrského kalendáře. Obsahuje také životopis: Augusta Jan s podobiznou.

Document type: Newspaper article
Language: Czech
Subjects:
Související jednotky:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.