Olga Scheinpflugová a Hugo Haas : (Ke korespondenci z let 1946-1967) /

Studie o vztahu obou herců s úryvky z dramatických textů a z jejich vzájemné korespondence; v příloze (s. 156-183) otištěna hra O. Scheinpflugové z roku 1931 Okénko.

Main Author:
Document type: Article
Language: Czech
ISSN: 1213-8665
Online Access:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.