Dějiny řečnictví řeckého. Díl III., Polykrates, Antisthenes, Alkidamas, Xenofon, Platon, Isaios, Aischines Sokratik /

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: V Praze : Nákladem České akademie věd a umění, 1936.
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.