Bytí a nicota : pokus o fenomenologickou ontologii /

Významný francouzský filozof systematicky zkoumá podstatu bytí na základě interpretace soudobých trendů německého myšlení.

Main Author:
Other Authors:
Document type: Book
Language: Czech
French
Publisher: Praha : OIKOYMENH, 2018.
Edition: Druhé, opravené vydání
Series: Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 45
Subjects:
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
Possible to be taken home
Available  I want to borrow
Main building Within 30 minutes F 148025 26001900950