Sémantická struktura věty a kategorie pádu : (příspěvek k porovnávací syntaxi ruské a české jednoduché věty) /

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Academia, 1982.
Edition: Vyd. 1.
Series: Studie a práce lingvistické ; sv. 17
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.