Středověké a raně novověké zbraně Přerovska : zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války /

Vojenské dějiny Přerovska od raného středověku do třicetileté války, základní typy zbraní a přehled palných i sečných zbraní ze sbírek přerovského muzea.

Main Author:
Other Authors:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: V Přerově : Brno : Muzeum Komenského, p.o. ; Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017.
Edition: 1. vydání
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.