Vybrané spisy o etice, společnosti a politice. II /

Druhý svazek výboru z Millova díla obsahuje v nových překladech Millovy klasické spisy O svobodě a Úvahy o zastupitelské vládě, věnované základním charakteristikám liberální společnosti, tedy svobodě slova a volebnímu právu.

Main Author:
Other Authors:
Document type: Book
Language: Czech
English
Publisher: Praha : OIKOYMENH, 2018.
Edition: První vydání
Series: Knihovna politického myšlení ; Svazek 2
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.