Korrespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského. 1., Dopisy z let 1818-29 /

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
German
Publisher: Praha : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907-1909.
Series: Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina 2., Korrespondence a prameny cizojazyčné ; č. 10
EOD
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Loaned until 02/01/20 I want to make a reservation
External storeroom Within 2 opening days K 5924 26006301638