Zpravodajství slovem a obrazem : sociální, stavovské a organisační otázky žurnalismu.

Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Orbis, 1936.
Series: Novinářská knihovna A. Laurina
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.