Středověká archeologie a studium počátků měst : sborník příspěvků přednesených na celostátní konferenci středověkých archeologů v Hradci Králové, 22.-27. září 1975 = Die mittelalterliche Archäologie und das Studium der Anfänge der Städte /

Other Authors:
Corporate Author:
Document type: Book
Language: Czech
German
Publisher: Praha : Archeologický ústav ČSAV, 1977.
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.