"Volatility and volatility spillovers on financial markets" : disertace k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině věd sociálních a humanitních. /

Corporate Authors:
Document type: Book
Language: English
Publisher: Praha : nákladem vlastním, 2016.
Subjects:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.