Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina = Catalogo dei manoscritti relativi alla Boemia della Biblioteca Palatina Vaticana = Verzeichnis der handschriftlichen Bohemica in der Biblioteca Palatina Vaticana = Catalogus manuscriptorum Bohemicorum Bibliothecae Palatinae, qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur /

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
Italian
German
Latin
ISSN: 1804-0101
Publisher: Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016.
Edition: Vydání: první
Series: Codices manuscripti Bohemici bibliothecarum Vaticanarum et Italicarum
Studie o rukopisech. Monographia
Online Access:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.