Sborník příspěvků přednesených na XII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na hrady a hrádky v ČSSR : Košice-Zlatá Idka, 6.-10. října 1980 /

Other Authors:
Corporate Author:
Document type: Book
Language: Czech
ISSN: 0231-5823
Publisher: Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ; Blok, 1981.
Edition: 1. vyd.
Series: Archaeologia historica
Online Access:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.