Étos a práce : o etice povolání /

Po analýze předmětu etiky, mravních jevů, hodnot a norem se autorka zabývá problémem viny a odplaty a současným stavem etiky. Probírá otázku étosu a práce v různých dějinných etapách, charakter dělnické morálky za socialismu aukazuje, jak se v české tradici odráží vztah mravnosti práce. V poslední č...

Full description

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Mladá fronta, 1979.
Edition: První vydání
Series: ABC marxismu/leninismu
Prameny ; svazek 31
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.