Slavnostní sjezd českých okresů a měst z Král. českého : na paměť nejvyšš. panovnického jubilea Jeho cís. a král. apoštolského veličenstva nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. v Praze 2. /.

Corporate Author:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: V Praze : Nákladem vlastním, 1915.
Subjects:
EOD
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.