Vyvolávání točitých vět : Daniele Hodrové k 5. červenci 2016 /

Sborník vydaný u příležitosti narozenin Daniely Hodrové zahrnuje texty o jejím odborném i beletristickém díle a její autorskou bibliografii; obsahuje soupis autorů s uvedením jejich domovských institucí (s. 313-314).

Other Authors:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016.
Edition: Vydání první
Subjects:
Související jednotky:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.