19. slovenská onomastická konferencia : Bratislava 28.-30. apríla 2014 : zborník referátov je zostavený z príspevkov, ktoré odezneli na 19. slovenskej onomastickej konferencii, venovanej PhDr. Milanovi Majtánovi, DrSc., pri príležitosti jeho vzácneho životného jubilea. Okrem účastníkov konferencie do zborníka prispeli aj ďalší autori, ktorí si takto uctili významnú osobnosť slovenskej onomastiky, historickej jazykovedy, dialektológie a lexikológie /

Other Authors:
Corporate Author:
Document type: Book
Language: Slovak
Belarusian
Czech
English
German
Polish
Russian
Ukrainian
Publisher: Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2015.
Edition: Prvé vydanie
Subjects:
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
Possible to be taken home
Available  I want to borrow
Main building Within 30 minutes E 80364 26001604311