Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého. Svazek XIV., sešit 2., Statistika osevu a sklizně, jakož i hlavních větví hospodářského průmyslu v Království českém za výrobní období 1908/1909. Část druhá, Hlavní tabulky.

Corporate Authors:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: V Praze : Zemský statistický úřad Království českého, 1910.
Edition: Vydání české
Subjects:
EOD
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days MAP 17731 26771517731
In the study only
Available  I want to borrow
Main building Within 30 minutes S-R 17 26001701923