Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5. september 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar /

Main Author:
Corporate Authors:
Document type: Book
Language: Swedish
Publisher: Helsingfors : Finska Litteratur-Sällskapets Tryckeri, 1877.
Subjects:
EOD
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Available  I want to borrow
Main building Within 30 minutes S-L 290 26001600832