Mediaevalia Historica Bohemica.

Previous Title: Mediaevalia Bohemica
Document type: Serial
Language: Czech
English
German
Latin
Polish
ISSN: 0862-979X
Publisher: Praha : Historický ústav ČSAV, [1991]-.
Praha : Historický ústav AV ČR.
Subjects:
Online Access: Abstrakta
Digitalizovaný dokument
Obsah - sv. 12(1)
Obsah - sv. 12(2)

Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.