Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce 1556-1560 /

Main Author:
Document type: Book
Language: Polish
Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.