"Konkrétná logika" - ideové vlivy a rpoměny v souvislosti s vývojem Masarykovy filosofie = "Concrete logic" - the influences of ideas and transfromations in connection with the development of Masaryk's philosophy = "Konkrete Logik" - gedankliche Einflüsse und Veränderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Philosophie Masaryks /

Základové konkrétné logiky bývají považovány za spis, v němž se Masaryk pokusil metodicky nastínit své pojetí filosofie jako „skutečné vědecké metafyziky“. Přesto se z úst Masarykových kritiků, ale i některých jeho následovníků nezřídka dovídáme, že se kniha jeví jako pouhá transkripce Comtova Cours...

Full description

Main Author:
Document type: Article
Language: Czech
ISSN: 0015-1831
Subjects:
Online Access:
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.