Josef Jungmann a obrozenská terminologie literárně vědná a linguistická /

Main Author:
Document type: Book
Language: Czech
Publisher: V Praze : Nákladem České akademie věd a umění, 1948
Edition: Vyd. 1.
Series: Rozpravy o díle Jungmannově ; sv. 1
Pro tento záznam nejsou dostupné žádné jednotky.