Romantika jako epistemologická alternativa otevřená Kantovou Kritikou soudnosti = Romanticisms as an Epistemological Alternative Introduced by Kant's Critique of Judgement /

Cílem článku je ukázat, že německá raná romantika, která položila fi losofi cké základy romantického hnutí, nebere příklon k subjektivitě prožívání jako odklon od poznání, nýbrž jako jiný způsob poznání. Romantická niternost nachází svůj protějšek ve zkušenosti světa, jemuž umění dokáže propůjčit hl...

Full description

Main Author:
Document type: Article
Language: Czech
ISSN: 1210-0250
Subjects:
Online Access:
Loans type Current state Storage site Generally available Details Call number Barcode
In the study only
Available  I want to borrow
External storeroom Within 2 opening days Roč. 36, 2014, č. 1-4 AP 78 26001592328
In the study only
Available
Main building Free stock Roč. 36, 2014, č. 1-4 PF 2815 26001592329