Roman Mikuláš: Predpoklady a formy literárnej recepcie. znázornené na príklade poviedky Petra Handkeho Strach brankára pri jedenástke. VEDA, Bratislava 2007, 210 S. ISBN 978-80-224-0973-5 /

Document type: Article
Language: German
ISSN: 1210-9029
Subjects:
Související jednotky:
Online Access:
ISSN: 1210-9029